Visie en Missie

Onze visie is gebaseerd op het gedragsmodel, vanuit de overtuiging dat verzuim voor een belangrijk deel gedragsmatig wordt bepaald en daarmee beïnvloedbaar is. Onderdeel hiervan is het demedicaliseren van onderliggende, niet-medische problematiek en het sturen op verantwoordelijkheden.

I am

Many internet shops also enable the customers to save money while purchasing the paper free writing essay since they’re supplying it at discounted prices.

simply able to write better than I am capable of reading.

Onze missie is om onze klanten te begeleiden bij het terugdringen van het verzuim tot het deel dat onvermijdbaar is en onze klanten in staat te stellen om het merendeel van voorkomende verzuimproblematiek zelf op te lossen.