Werkwijze

Onze aanpak wordt gekenmerkt door heldere analyse van verzuimproblematiek en het samen met uw organisatie opstellen van een plan van aanpak met een uitdagende doelstelling. We onderhouden korte lijnen met alle betrokkenen en evalueren regelmatig het resultaat.

1

In het eerste contact stemmen we met potentiële klanten af over de visie op verzuim, samenwerking, verantwoordelijkheden en doelstellingen.

2

Als volgende stap vinden we het van belang om af te stemmen met ondernemingsraad en andere betrokken partijen.

3

We laten ons informeren over verzuimbeleid, verzuimcijfers, ontwikkelingen bij de klant en andere zaken die invloed (kunnen) hebben op verzuim of arbeidsomstandigheden.

4

Onze aanpak kenmerkt zich door korte lijnen met alle betrokkenen en heldere advisering.

5

We evalueren onze dienstverlening regelmatig en stellen deze indien nodig bij.

6

Wat erg belangrijk is: we doen wat we beloven.