Klachtenprocedure

Onze ambitie is om klachten samen op te lossen door daarover open en eerlijk met elkaar in gesprek te gaan. In het geval we er niet uit kunnen komen is er de mogelijkheid een klacht in te dienen bij Klachtenportaal Zorg via info@klachtenportaalzorg.nl of het klachtenformulier op de website www.klachtenportaalzorg.nl.