Diensten

Bedrijfsartsen Noord richt zich op organisaties die de keuze hebben gemaakt om arbodienstverlening in eigen regie uit te voeren en richt zich op het terugdringen van ziekteverzuim .

De dienstverlening van Bedrijfsartsen Noord bestaat uit het leveren van bedrijfsgeneeskundige expertise, het analyseren van verzuimproblematiek en het coachen van  leidinggevenden in hun rol als regiehouder binnen de kaders van het opzetten, implementeren en het verfijnen van verzuimbeleid.